Fotboll Fitness

Skriven av Mathias Fredriksson den .

En stor nyhet på gång!

Intresset för "motionsfotboll" var så oerhört stort, att vi tänker att ta det ett steg till. Valla IF:s styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att påbörja arbetet med konceptet "Fotboll Fitness". En form av organiserad spontanfotboll där alla är välkomna, oavsett ålder, tidigare fotbollserfarenhet eller fysisk form. Det är ett sätt att erbjuda fotboll för precis alla!

Vi behöver nu påbörja arbetet med att bygga upp en organisation kring Fotboll Fitness. Vill du hänga med? Hör av dig! Ju fler vi blir, desto mindre "börda" på var och en.

Skriv ut