• Möte funktionsrättsrådet 2019-07-10

  Idag var vi tre stycken från Valla IF inne i Katrineholm och hade ett givande möte med funktionsrättsrådet. På mötet deltog bland annat representanter från 5 olika diagnosområden. Målet med mötet var att presentera aktivitetsparken och få feed-back på anpassningar som bör göras i aktivitetsparken utifrån olika handikapp/funktionsnedsättningar. Vi går nu i och med detta in i nästa fas i förarbetet.

 • Möte med Göran Dahlström

  Vi skickade en ansökan till kommunledningsförvaltningen om bidrag till vår 100-årsdag. Vi fick svar redan dagen efter från Göran Dahlströms sekreterare som önskade boka ett möte med oss. Idag 190325 gick mötet av stapeln. Det vart ett bra möte. Vi samtalade om Valla IF 100 år, men även en hel del om aktivitetsparken och om Vallas framtid. Då det var mycket pengar vi sökt om så skickades ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige. Nu är det bara vänta på besked där ifrån. 

 • Möte med Unisports 2019.01.17

  Vi fick in många bra förslag efter våra utskick via sociala medier, och genom samtal med våra aktiva spelare. Vi skapade av dessa förslag en typ av "mindboard" på hur aktivitetsparken skulle kunna tänkas att utformas utifrån förslagen. Vi tog sedan kontakt med ett företag som heter Unisports, som Sörmlandsidrotten hade koll på - och som var det företag som hjälpt till att bygga närarenan i Julita. 190117 var dagen då vi hade ett första möte med Unisport - och självklart deltog även Sörmlandsidrotten på detta möte. Vi lämnade över vår idéskiss och samtalade om olika lösningar. 

 • Möte nr 2 Unisports 2019.02.19

  Under kvällen hade vi ett intressant möte med Unisports som nu hade gjord en powerpoint med några alternativ efter idéskissen vi lämnat in. Efter detta möte så annonserade vi på bl.a. Facebook att första presentationen av aktivitetsparken kommer att ske under ordinarie årsmöte i klubblokalen 21 / 2.

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Vart dras gränsen för vad som kan ingå i en aktivitetspark? Precis i utkanten av vad som är planerat för Valla IF:s aktivitetspark har en miljö uppstått som är rik på diverse fjärilsarter. Delar av den grusplan som kommer att användas till aktivitetsparken är en del av denna rika miljö. Så med en drivande hembygdsförening i Valla kom en kallelse till samhällsbyggnadsförvaltningen för att föra en dialog hur vi kan kombinera aktivitetsparken med en eventuell fjärilspark. Då den tilltänkta fjärilsparken ligger på det område Valla IF har nyttjanderätt för kommande 10 år kommer parken bli ett samarbete mellan Katrineholms kommun och Valla IF. 

 • Sporten på Katrineholms-Kuriren

  Vi fick besök av Göransson på sportredaktionen under eftermiddagen 7/9. Var ett givande möte. Prel kommer det att publiceras i slutet på veckan.

 • Staketbygge

  Vilken underbar start på projektet. Under lördagen den 18/7 samlades 32 barn, unga och vuxna för att tillsammans sätta upp det byggstaket som ska hindra obehöriga att gå in arbetsplatsen under byggandet av aktivitetsparken. På 1 timme och 30 minuter hade över 300 meter byggstaket satts upp. 

  Tack alla ni som deltog denna dag!

   

  Idag skapade vi ett filmklipp som vi spelade in under dagen igår vid bygget. Filmen finns att se på aktivitetsparkens facebooksida.

 • Stort intresse för aktivitetsparken

  Ett samtal inkommer från SVT Sörmland som önskar veta mer om aktivitetsparken. Vi bestämmer träff, och idag har vi nu gjort en intervju i TV. Kommer att sändas i lokala nyheterna imorgon fredag. Vad kul det är att se spridningen på aktivitetsparken och det beviljade bidraget.

 • Syfte och Mål

  Syfte

  Syftet med projektet är att bidra till förbättrad hälsa i Valla med omnejd genom att skapa ytor för spontanidrottande samt rörelse för alla. Särskilt fokus ligger dock på barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

  Mål

  Målet med projektet är att anlägga en aktivitetspark som innehåller: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, boulebanor, löparbanor och lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar, samt att genomföra aktiviteter kopplade till aktivitetsparken.

  Genomförande

  Projektet består i att planera och anlägga: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, boulebanor, löparbanor samt lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar. Därefter att planera och genomföra en invigning. Projektet består även i att anordna aktiviteter riktade till barn och ungdomar som sommarskola, lovaktiviteter, “möta ungdomar”, samt lek och idrott, samt att anordna aktiviteter riktade till människor med funktionsnedsättningar. I projektet ingår även anläggningsskötsel och marknadsföring.

 • Telefonmöte Allmänna arvsfonden 2019.05.16

  Idag under morgonen hade vi ett långt och givande telefonmöte med handläggare på allmänna arvsfonden. Vi informerade om grundidén med aktivitetsparken och handläggaren tycks vara till freds. Aktivitetsparken tycks gå precis i linje med vad allmänna arvsfonden har för krav. Nu väntar ett långt arbete med att sammanställa en ansökan. Kommer nog att bli svårt att färdigställa innan sommaren och semestrarna. 

 • Utskick Facebook 2019.01.19

  Efter av vi skapat en idéskiss, samt gjort en områdesbeskrivning av aktivitetsparken, så var det dags att informera våra följare om detta. Vi skickade ut bilden i förgående inlägg samt bilden för denna artikel tillsammans med denna bild och text.

  I veckan hade vi ett första möte med #Unisports med anledning av den multiarena vi planerar för. Ett himla bra möte med många idéer som nu ska kokas ner till någon form av rimligt projekt. Vi gick in i mötet med bland annat dessa två visionsbilder. Nu väntar vi med spänning på att få en första utkast från företaget.

  När tiden sedan är inne, så planerar vi för ett möte med allmänheten för att presentera projektet, och med möjlighet att ställa frågor och påverka. Valla IF firar 100 år i år, och detta blir en ny milstolpe för föreningens fortsatta verksamhet - och för Valla samhälle.

 • Utskick funktionsrättsrådet

  Ska man bygga till, ska man också tänka till. Vi samarbetar med Unisports för den tänkta aktivitetsparken som har lång erfarenhet av att anlägga denna typ av aktivitetsytor. Där finns också gedigen kunskap om olika anpassningar som bör göras för att så många som möjligt ska kunna ta del av aktivitetsytorna. Men vi kan inte tänka på allt, och har inte kunskap till detta heller. Så idag skrev vi ihop och skickade vi iväg en skrivelse / remiss till samtliga medlemsorganisationer i funktionsrättsrådet i Katrineholm. Så nu hoppas vi att de olika diagnosgrupperna har möjlighet att inkomma med feedback på det tänkta projektet - Valla IP aktivitetspark.

 • Valla IF på Katrineholms-Kuriren

  I samband med att den lokala tidningen Katrineholms-Kuriren besökte Valla IF för att göra ett reportage om Valla IF 100 år fick dem nys om aktivitetsparken vi planerar för. Så efter mötet i Valla kontaktades jag (läs Mathias) av en man på Katrineholms Kuriren som var intresserad att boka en träff för att veta mer om aktivitetsparken. Så efter lite planerande och ändrande träffades vi i tisdags hemma hos mig och samtalade kring aktivitetsparken. Så den 190802 kom det en artikel i tidningen. Det är så roligt att arbetet med aktivitetsparken sprider sig, och att intresset är stort. Inte minst märks det när man arbetar vid Valla Idrottsplats och personer som går förbi gärna stannar och pratar en stund om aktivitetsparken. Hur bra det kommer bli för Valla, och hur kul det ska bli att se parken färdig. 

  För att se artiklarna, se länkar ovan (krävs dock plus-medlemskap)

 • Valla IP aktivitetspark

  Välkommen till Valla IP Aktivitetsparks sida här på vallaidrottsforening.se. Här kan du läsa allt om projektet, från start till mål och vidare in i framtiden. Projektet görs som ett LEADER-projekt som innebär att vi engagerar lokalbefolkningen i projektet för att vara med att utveckla landsbygden. Projektet blir böjligt genom ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden och EU-medel från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom jordbruksverket.