Elljusspåret i Valla fick ny belysning 2016, och nytt markunderlag 2017. Belysningen styrs centralt och tänds när "mörkret faller in". Om någon lampa inte lyser så kontakta Service och Teknik förvaltningen. Varken privatpersoner eller Valla Idrottsförening får röra något som har med lysena att göra, då det kan sätta systemet ur spel.

Sly och annat hinder längs kanterna åligger Valla IF att ta hand om. Kontakta kansliet för sådana synpunkter.

Hitta till Valla Elljusspår

Karta över Valla Elljusspår