Utmärkelser

Skriven av Mathias Fredriksson den .

Regler för utmärkelser

Medlem i Valla IF, som haft uppdrag som funktionär i huvudstyrelsen, sektion, revisor eller som ungdomsledare, eller som i övrigt efter styrelsens bedömande, utfört ett förtjänstfullt arbete i föreningen äger erhålla idrottsföreningens förtjänsttecken i någon av följande valörer.

Styrelsen äger rätt att om särskilda skäl föreligger besluta att frångå angivna gränser och utdela högre valör än det antal år vederbörande verkat i föreningen berättigar till. Sådan avvikelse från reglerna kan ske endast i samband med att medlem frånträder uppdrag.

Skeppet

Utdelas varje år i samband med årsmötet till välförtjänt person som gjort betydande insatser för Valla IF (oavsett aktiv som ledare) Priset ska vara ständigt vandrande. Miniatyr av priset ska delas ut till pristagaren. Med priset följer ett stipendier på 1000:-

Fotbollen

Utdelas en gång per säsong till en förtjänt fotbollsjunior. (Fotbollssektionen ska lämna förslag på lämplig kandidat till styrelsen) Priset ska vara ständigt vandrande. Priset är uppsatt av Erik Andersson och utdelades första gången 1983 Miniatyr av priset ska delas ut till pristagaren. Med priset följer ett stipendier på 500:-

 

Skriv ut