Då bygget dragit ut på tiden kommer vi nu påbörja processen med att förlänga projekttiden hos LEADER Sörmland och Jordbruksverket. Målet från början var att ha projekttid till 31 december för att hinna med all slutrapportering. Det datumet ser nu ut att vara svårt att hålla.