Vy över skridskoisen med solen i bakgrunden

Under cirka en veckas tid (från söndag 28 november till söndag den 5 december) tillbringades det över 20 mil på cykel, mer än 30 timmars arbetstid och ett okänt antal liter vatten för att ta fram en körbar skridskois på aktivitetsparken i Valla. Vilken del av aktivitetsparken som skulle spolas upp var inte helt givet från början, men flera saker var avgörande i beslutet. Tillgängligheten på vatten, behov av att skydda löparbanor, belysning och vart vi skulle påverka övriga motionärer så lite som möjligt. Så beslutet blev att fotbollsplanen spolades upp. 

Arbetets gång

Till att börja med fick vi fylla på med extra sand i konstgräset och dessutom lägga upp en liten vall runt om planen för att få vattnet att stanna kvar. Självklart stötte vi på en del utmaningar under arbetets gång. Bland annat var inte fotbollsplanen i våg, och det resulterade i att allt vatten ville rinna av på ena långsidan. Så att få hela planen under is tog många extra giv med vatten. Dessutom blev det tydligt att vattnet ville rinna undan i våra dräneringsdiken som grävts under konstgräset. Det resulterade i någon form av luftficka under den färdiga isen, med ihåligt ljud och sprickbildning.

När hela fotbollsplanen var täckt med is la vi på ett lager sand över hela ytan. Sedan har vi spolat flera gånger till ovanför detta. Sanden ska ligga som en indikator på när isen börjar bli så tunn att konstgräset riskerar att komma upp. Sanden förhindrar skridskoåkning.  

Statistik

Under veckan som arbetet pågick skickades information ut i våra sociala kanaler vid fyra tillfällen, där varje inlägg nått ut till omkring 1 000 personer. Totalt under veckan har våra inlägg totalt nått ut 1 599 individuella personer, gillats av 199 och delats 26 gånger. En serie inlägg som helt klart engagerar och uppskattas av befolkningen i och runt Valla.

Underhåll

 Isen kommer att spolas ett par gånger i veckan eller oftare vid behov så länge det är kallt. Om töväder får isbanan stängas av. I övrigt är skridskobanan öppen dygnet runt, men belysning finns från skymning fram tills klockan 21:00 alla dagar.