Aktivitetsparken lockar inte bara barn och vuxna för aktiviteter i den fysiska parken, utan lockar nu för tidien även till virituell aktivitet. Vi pratar så klart om att aktivitetsparken har fått ett eget "Pokéstop" i mobilspelet Pokémon Go.

Pokémontränarna på jakt efter ovanliga pokémon var absolut ingen målgrupp vi initialt hade räknat med i projektet. Men det är superkul att vi finns för att erbjuda ett stop för besökarna. Förhoppningsvis blir det samtidigt lite spontanidrottande.