bild från gräsklipparen

Produktiva dagar i föreningen. Kanske var det vårkänslorna som anföll oss igår med sol och varmt väder. Robert som är ledare och ordförande i lek- och idrottssektionen gav sig ut med gräsklipparen utrustad med vält på våra två stora fotbollsplaner, plan A och B. Under eftermiddagen fortsatte anläggningsarbetet med hjälp av ledarna och styrelsemedlemmarna Fredrik och Andreas. Medan Fredrik tog över vältningssarbetet på plan C så sattes arbetet igång med att skura och vårstäda några fotbollsmål. Målen nätades sedan och transporterades iväg till B-planen.

Solveig på kansliet och ledare och kassör Mathias deltog under kvällen på en digital informationsträff anordnat av Katrineholms kommun. En genomgång av den nya Handboken stod på schemat. Handboken beskrivs som en plattform för föreningens förbättringsarbete och kommer till stor del vara bidragsgrundande framöver. 

Genom våra nya digitala plattformar och kanaler kan föreningens förtroendevalda, ideellt arbetande och personal planera, följa och dokumentera föreningsarbetet. Det skapar en gemenskap och en glädje i föreningsarbetet.