Syfte

Syftet med projektet är att bidra till förbättrad hälsa i Valla med omnejd genom att skapa ytor för spontanidrottande samt rörelse för alla. Särskilt fokus ligger dock på barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Mål

Målet med projektet är att anlägga en aktivitetspark som innehåller: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, boulebanor, löparbanor och lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar, samt att genomföra aktiviteter kopplade till aktivitetsparken.

Genomförande

Projektet består i att planera och anlägga: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, boulebanor, löparbanor samt lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar. Därefter att planera och genomföra en invigning. Projektet består även i att anordna aktiviteter riktade till barn och ungdomar som sommarskola, lovaktiviteter, “möta ungdomar”, samt lek och idrott, samt att anordna aktiviteter riktade till människor med funktionsnedsättningar. I projektet ingår även anläggningsskötsel och marknadsföring.