Ett stort tack till Dig som medverkat för, deltagit i och stöttat Valla IF under 2021

Nu hoppas vi på ett år som mer liknar hur det var innan pandemin, med aktiviteter och evenemang. Vi hoppas på att kunna utöka vår verksamhet och söker ständigt fler personer som vill delta i våra kommande projekt.

MEDLEMSKAP

Medlemsavgifterna för 2022 förblir oförändrade. Individuell medlemsavgift kostar 150 kronor och en familjeavgift kostar 400 kronor. I familjeavgifter ingår alla personer som är bosatta på samma adress. För aktiva deltagare i våra organiserade aktiviteter tillkommer i regel en deltagaravgift. Denna faktureras separat.

För att förlänga ett redan pågående medlemskap ska avgiften vara föreningen tillhanda senast den 31 januari 2022. Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen alternativt det kortnummer som finns på ditt medlemskort.

Förmåner kopplade till ditt medlemskap

  • Hyra Valla IF’s klubblokal (föreningens verksamhet har företräde)

  • 10% hos Valla handelsträdgård

  • NYHET! Katrineholms Bowlingcenter, 5 kronor rabatt per serie

    (gäller fram till klockan 17:00)

  • Årskort Atlasgymmet 1199 kr (ord 1500 kr)

  • 10% hos SA Gustavssons rör

  • 10% hos Wengströmska villan (hos Stina och Caroline)

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Vi har redan nu fotbollsaktiviteter för barn och ungdomar födda mellan 2009–2015, uppdelade i 3 olika grupper. Vi önskar även starta upp bollskoj igen som riktar sig till barn yngre än 5 år. Vi behöver dock hitta vuxna som vill driva detta med oss i föreningen. Ingen förkunskap behövs.

FOTBOLL FITNESS

Intresset var stort för ”motionsfotboll” när vi gjorde en inventering inför 2019 men sedan kom pandemin. Men nu har vi väntat tillräckligt länge tycker vi. Vi vill 2022 starta upp Fotboll Fitness. Men vad är det för något? Jo, organiserad spontanfotboll - en träningsform som passar alla oavsett ålder, fotbollserfarenhet eller fysisk form.

VALLA IP AKTIVITETSPARK

Då var äntligen aktivitetsparken klar, en plats för glädje, lek, gemenskap och rörelse

På grund av pandemin har vi inte kunnat genomföra någon invigning. Föreningen planerar en invigning/familjedag under våren 2022, så håll ögonen öppna.

ÅRSMÖTE

Gör din röst hörd och kom till årsmötet
Datum: 2022-02-23
Tid: 18:00
Var: Valla IF klubbhus


Ladda ner utskicket i pdf med inbetalningskort: Utskick 2021